สูตรเศรษฐี กับวิธีการบริหารเงิน 50/30/20 Percent Rule

วิธีการบริหารเงิน 50/30/20 Percent Rule

ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วสำหรับปีนี้ มีเงินเก็บคนละเท่าไรคะ ในยุคที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนแบบนี้การวางแผนทางการเงินให้รัดกุมเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้เราจึงอยากจะมาแนะนำวิธีเก็บเงินตามเทคนิคแบบ  “50/30/20 percent rule”  ของต่างชาติให้นำมาลองทำกันดู โดยสูตรดังกล่าวเป็นวิธีการแบ่งสัดส่วนรายรับที่มีอยู่ให้เป็นก้อนตามหมวดหมู่ที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดจำนวนเงินใช้จ่ายในแต่ละเดือน สูตร “50/30/20 percent rule” อาจจะฟังดูซับซ้อนแต่จริงแล้วง่ายมากๆ เพื่อให้สะดวกแก่การออม โดยจะขอใช้ตัวอย่างจากเงินเดือน 15,000 บาท ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบ่ง 50 เปอร์เซ็นต์ จ่ายในสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเท่านั้น  (7,500 บาท จากเงินเดือน 15,000 บาท) สิ่งที่จำเป็นหมายถึง เพื่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางมาทำงาน ค่ากิน ฯลฯ แต่อยากให้ทุกคนลองพิจารณาให้ดีก่อนว่า สิ่งไหนจำเป็นจริงๆ

ส่วนที่ 2 แบ่ง 30 เปอร์เซ็นต์ จ่ายในสิ่งที่ต้องการ (4,500 บาท จากเงินเดือน 15,000 บาท) เราจะใช้เงินในส่วนนี้ในการซื้อความสุขให้กับตนเอง เช่น การซื้อเสื้อผ้า การกินอาหารนอกบ้าน หรือสิ่งที่ต้องการในชีวิตประจำวัน ก็คล้ายๆ กับการให้รางวัลแก่ตนเองบ้าง แต่ก็พยายามจะเยอะเกินกว่าที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 3 แบ่ง 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนของเงินออม / การลงทุน ส่วนนี้สำคัญมากเพราะนั่นจะหมายถึงความมั่นคงของเราในอนาคต (3,000 บาท จากเงินเดือน 15,000 บาท) ให้ใช้ในการสร้างความมั่นคงในอนาคต โดยอาจจะเลือกเก็บสะสมเพื่อตัดหนี้สิน เช่น บ้าน หรือจะเลือกออมเงิน ลงทุน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน เพื่อให้เงินได้งอกเงย (*หวยไม่ใช่การลงทุนนะจ๊ะ) เปรียบเหมือนกับเราค่อยๆ รดน้ำให้กับต้นไม้เพื่อหวังผลในวันข้างหน้านั่นเอง

ทั้งนี้ สัดส่วนที่กล่าวมาอาจจะปรับเพิ่มหรือลดลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน เพราะรายได้ และภาระหนี้ ความจำเป็นของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน แต่การแบ่งเงินให้ชัดเจนแบบนี้และการมีวินัยในการใช้จ่ายโดยต้องใช้จ่ายให้ตรงกับที่วางแผนให้ได้มากที่สุด และทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะช่วยให้คุณสามารถมีอิสระทางการเงินที่ดีขึ้น ช่วยให้คุณบริหาร และตัดสินใจทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น

 

ขอบคุณความรู้การบริหารเงินจาก K-Expert